डाबर हेर्बल टूथ्पस्ते बेसल १५० ग्राम +Tb-Cp-New

Dry
Veg
SKU: 90941
¥540 without tax
¥594 with tax
भारतीयहरूको बलियो, चम्किलो, सेतो दाँतको रहस्य डाबरको मुख हेरचाह उत्पादनहरू हुन।
तुलसीबाट बनाइएको हर्बल दंतमंजन, एक जडिबुटी जुन प्राचीन समय देखि लोकप्रिय छ।
एक राम्रो दंतमंजन जसमा तुलसी र विभिन्न जडीबुटीका अर्कहरू समावेश हुन्छन जसले मुखलाई अवस्था दिन्छ।
१ टूथब्रशको साथ आउँछ।

मौखिक हेरचाह मौखिक स्वच्छता टूथब्रश टूथब्रश दंतमंजन हर्बल दंतमंजन तुलसी पवित्र तुलसी

(९०९४१) डाबर हर्बल दंतमंजन तुलसी १५० ग्राम +टी बी-सी पि तुलसी दंतमंजन ! 
 

原産国,
原材料,
原材料に含まれるアレルギー物質,
栄養素,
保存方法,

Note: some text here