वितरणको बारेमा

हामी सम्पुर्ण जापानमा (ओकिनावा बाहेक) निःशुल्क वितरण उपलब्ध गर्दछौ

नि: शुल्क ढुवानीको लागि न्यूनतम खरिद रकम देहाय अनुसार हुने छ :

ताज़ा (चिसो) वस्तु सुखेको वस्तु जमेको वस्तु

¥ २,९९९

¥ ५,९९९

¥ ३,९९९

 
सूचना: १. ओकिनावामा निःशुल्क वितरण छैन !
२. हामी ओकिनावा र दुर्गम टापुहरूमा सुक्खा वस्त्रुहरू मात्र वितरण गर्दैछौं !
३. ओकिनावा र दुर्गम टापुहरूमा ताज़ा (चिसो) र जमेको वस्तुहरू वितरण गर्दैनौं !

यदि खरिद रकम माथि उल्लेख गरिए अनुसार "नि:शुल्क वितरणको लागि न्यूनतम खरिद रकम" भन्दा कम छ भने, तल उल्लेख गरिएको अनुसार वितरण शुल्क लागू हुनेछ !

प्रांत

ताज़ा (चिसो) वस्तु

सुक्खा वस्तु

जमेको वस्तु

आइची, अकिता, आओमोरी, चिबा, फुकुई, फुकुशिमा, गिफु, गुन्मा, ह्योगो, इबाराकी, इशिकावा, इवाते, कानागावा, क्योटो, मी, मियागी, नागानो, नारा, निगाता, ओसाका, सैतामा, शिगा, शिजुओका, तोचिगी, तोकी टोयामा,वाकायामा, यामागाता, यामानाशी

¥८८०

¥८८०

¥८८०

एहिमे, फुकुओका, हिरोशिमा,होक्काइडो, कागावा, कागोशिमा, कोची, कुमामोटो, मियाजाकी,नागासाकी, ओइटा, ओकायामा, सागा, शिमाने, तोकुशिमा, तोटोरी, यामागुची

¥१२१०

¥१२१०

¥१२१०

ओकिनावा

वितरण अनुपलब्ध छ

¥१७६०

वितरण अनुपलब्ध छ

*बिहान 9 बजे सम्म भुक्तान गरिएका अर्डरहरू त्योहि दिन पठाइनेछ। (आइतबार र सार्वजनिक बिदा बाहेक) !
सामान्यतया भुक्तानि पछि अर्डर वितरण गर्न १ देखि ३ दिन लाग्छ !
कृपया उत्पादन पृष्ठमा वितरण मिति जाँच गर्नुहोस !
वितरण पछि आवश्यक वितरण समय तल उल्लेख गरिएको छ !

प्रांत

ताज़ा (चिसो) वस्तु

सुक्खा वस्तु

जमेको वस्तु

आइची, चिबा, फुकुई, फुकुशिमा, गिफु,गुन्मा,ह्योगो,इबाराकी,इशिकावा,कानागावा, क्योटो, मी, मियागी, नागानो, नारा, निगाटा, ओसाका, सैतामा, शिगा, शिजुओका, तोचिगी, टोकियो, टोयामा,वाकायामा,यामागाटा, यमनाशी

ढुवानी मिति को अर्को दिन

ढुवानी मिति को अर्को दिन

ढुवानी मिति को अर्को दिन

अकिता,आओमोरी,एहिमे, फुकुओका, हिरोशिमा, होक्काइडो, इवाते, कागावा,कागोशिमा, कोची, कुमामोटो, मियाजाकी,नागासाकी, ओइटा, ओकायामा, सागा, शिमाने, तोकुशिमा, तोटोरी, यामागुची

ढुवानी मिति पछि दोस्रो दिनमा

ढुवानी मिति पछि दोस्रो दिनमा

ढुवानी मिति पछि दोस्रो दिनमा

ओकिनावा

वितरण अनुपलब्ध छ

ढुवानी मिति पछि दोस्रो वा तेस्रो दिनमा

वितरण अनुपलब्ध छ

 
सुचना: खराब मौसम वा अधिक मौसमी अर्डर भयेको खण्डमा कहिलेकाहीं ढुवानी समय प्रभावित हुन सक्छ !

त्यहाँ ५ समय तालिका हरू छन जुन तपाईंले अर्डर गर्दा कार्ट पृष्ठमा छनोट गर्न सक्नुहुन्छ https://shop.ambikajapan.com/en/cart  

बिहान
12:00 ~ 14:00
14:00 ~ 16:00
16:00 ~ 18:00
18:00 ~ 21:00

हामी तल उल्लेख गरिएको अनुसार सागवा एक्सप्रेस र जेपी पोष्ट द्वारा वितरण गर्दैछौं

क्षेत्र

ताजा (चिस) वस्तुs

सुक्खा वस्तु

जमेको वस्तु

सम्पुर्ण जापानमा
(ओकिनावा बहेक)  

सगावा एक्सप्रेस

सगावा एक्सप्रेस

सगावा एक्सप्रेस

ओकिनावा

वितरण उपलब्ध छैन

जेपी पोस्ट

वितरण उपलब्ध छैन


ट्र्याकिङ नम्बर वितरण मितिमा २२ः००बजे को वरिपरि ईमेल द्वारा पठाइनेछ।
(हामी ओकिनावा क्षेत्रको लागि जेपी पोस्ट ट्र्याकिङ नम्बर सूचित गर्न सक्दैनौं)

ट्र्याकिङ नम्बर प्राप्त गरेपछि तल उल्लेखित आफ्नो प्याकेज ट्र्याक गर्नुहोस
सागावा एक्सप्रेस:http://k2k.sagawa-exp.co.jp/p/sagawa/web/okurijosearcheng.jsp 

सागावा एक्सप्रेस
यदि सागावा एक्सप्रेसले तपाईंको अर्डरको वितरणको प्रयास गर्यो र तपाईं उपलब्ध हुनुहुन्न भने सागावा एक्सप्रेसले तपाईंको पोस्टबक्समा वितरण सूचना छोड्नेछ। त्यो वितरण सूचना अनुसार तपाईंको अर्डरको पुन: वितरण अनुरोध लागि तलको लिङ्क प्रयोग गर्नुहोस
https://www.e-service.sagawa-exp.co.jp/o/wtx/spastart.jsp?wi=2d948614-87dd-4499-b9b9-dc5b06ab8c9c

तपाईंलाई वितरणको बारेमा सोधपुछ गर्न ट्र्याकिङ नम्बर चाहिन्छ
(ट्र्याकिङ नम्बर इमेलद्वारा वितरण मितिमा २२ः०० को समय को वरिपरि पठाइनेछ)

सागावा एक्सप्रेस
०५०-३०३२-९१५१ (अङ्ग्रेजीमा) (८:००-१९:००)