Fresh Idli Dosa Batter

*यो ताजा उत्पादन भएको हुनाले हामी यसलाई तुरुन्तै पठाउनेछौं। हामी डेलिभरी मिति निर्दिष्ट गर्न सक्षम नहुन सक्छौं।
*हामी ओकिनावा क्षेत्रमा ताजा रेफ्रिजेरेटेड उत्पादनहरू डेलिभर गर्दैनौं।

Filter:

Product type
0 selected Reset
मूल्य
The highest price is ¥990 Reset
¥
¥
उपलब्धता
0 selected Reset

2 products

フレッシュ【アンビカ】ドーサ バッター液 1L インドの薄焼きパンの生地
¥990 with tax
Fresh (Ambika) Dosa Batter 1 ltr (900g)
Cool
Veg
Vegan
Fresh (Ambika) Idli Batter 500ml (450g)
¥590 with tax
Fresh (Ambika) Idli Batter 500ml (450g)
Cool
Veg
Vegan