वाटिका कन्डिसनर Moist.Treat २०० मिलि Rl-आल्मोन्द

Dry
Veg
SKU: 90925
¥375 without tax
¥413 with tax
डाबरको कपाल हेरचाह उत्पादनहरूले भारतीयहरूको सुन्दर कालो कपालको ख्याल राख्छन। बदाम र महको साथ एक मोइस्चराइजिंग कपाल कन्डिसनर जुन तपाईंको कपालको लागि धेरै राम्रो छ।

कपालको हेरचाह, कपाल धुने, कन्डिसनर कुल्ला सौन्दर्य हेरचाह, सौन्दर्य उत्पादन, सौन्दर्य प्रसाधन

९०९२५ (वाटिका) कन्डिसनर मोइस्चर ट्रीट (बदाम) २०० एमएल !
 

原産国,
原材料,
原材料に含まれるアレルギー物質,
栄養素,
保存方法,

Note: some text here